Кафедра італійської філології та перекладу

 Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Будівельників, 129, каб. 310

Телефон: (0629) 47-52-98 

Кафедра італійської філології та перекладу Маріупольського державного університету створена у 2012 році. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 ОС Бакалавр

014 Середня освіта: мова і література (італійська)

035 Філологія: мова і література (італійська)

035 Філологія: переклад (італійська)

 ОС Магістр

035 Філологія: переклад (італійська) 

В. о. завідувача кафедри італійської філології та перекладу, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Рудницька Ганна Валеріївнa

 

Штатні викладачі кафедри:

Рудницька Ганна Валеріївнa

в. о. завідувача кафедри, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Сфера наукових інтересів: міжнародна комунікація. дослідження процесів фільтрації новинного потоку, особливостей італійської медіасистеми, питань впливу глобалізації, технологізації, інформатизації на розвиток сучасних мов, перекладацька діяльність

Гапєєва Інна Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: перекладознавство

Мараховська Наталя Владиславівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: білінгвальна модель професійної підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю

Гавенко Олена Сергіївна

старший викладач

Сфера наукових інтересів: перекладознавство, теорія перекладу, методика викладання іноземної мови студентам-перекладачам

Ципоренко Лілія Дмитрівна

старший викладач

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурознавство

 

Поклад Таїсія Миколаївна

асистент

Сфера наукових інтересів: фразеологія

 

Викладачі кафедри за сумісництвом:

Кумуржи Елла Стельянівна

старший викладач

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурознавство

 

Найдьонова Лідія Андріївна

старший викладач

Сфера наукових інтересів: сучасні проблеми італьяністики

Грачова Аліна Вадимівна

асистент

Сфера наукових інтересів: семантико-словотворчі особливості функціонування темпоральних прислівників в українській, англійській та італійській мовах

 

 

 

У декретній відпустці:

Монгірдас Юлія Альбертівна – асистент

Сфера наукових інтересів: лексикологія

 

Співробітники кафедри:

Стасенко Єлизавета Андріївна – старший лаборант

 

Перелік профільних дисциплін

 

Основна іноземна мова (італійська)

Вступ до перекладознавства

Вступ до мовознавства

Друга іноземна мова (англійська)

Практичний курс перекладу з першої іноземної мови (італійська)

Практичний курс перекладу з другої іноземної мови (англійська)

Основи перекладу науково-технічної літератури

Основи художнього перекладу

Основи усного послідовного перекладу з першої іноземної мови (італійська)

Лексикологія сучасної італійської мови

Історія італійської мови

Лінгвокраїнознавство

Стилістика сучасної італійської мови

Теоретична граматика італійської мови

Інтерпретація художнього тексту

Фонетика сучасної італійської мови

Порівняльна типологія (українська, англійська, італійська)

 

Наукова діяльність

 

Кафедра працює над науковою темою «Італійська мова, література та культура: історичні традиції та сучасний стан». Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних і науково-практичних рекомендацій щодо аналізу й визначення особливостей історичних традицій та сучасного стану італійської мови, літератури та культури.

 

Партнери кафедри:

 

• Посольство Італійської Республіки в Україні

• Італійський інститут культури в Києві

• Спілка «Данте Аліг’єрі»

• Університет «Тор Вергата» (м. Рим)

• Університет Базилікати (м. Потенца)

• Університет для іноземців м. Перуджа

• Університет для іноземців м. Сієна

• Університет для іноземців м. Реджо Калабрія

Сайт создан с Mozello - самым удобным онлайн конструктором сайтов.

 .