Збірник тез круглого столу "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ, ПЕРЕКЛАДУ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ" 28 вересня 2018 року:

AKTUALN_PROBLEMI_MZhKULTURNO_KOMUNKAC__PEREKLADU_TA_PORVNJaLNIH_STUDJ.docx